Sri Lanka Sports

   SRI LANKA ATHLETIC CHAMPIONS ::::::::::::::::::::

 
U 16
U 16
U 16
U 16
U 16
U 16
U 16
U 16
U 16
U 16
U 16
U 16
U 16
U 16
U 16
U 16
U 16
U 16
U 16
U 16
U 16
U 16
U 17
U 17
U 17
U 17
U 17
U 17
U 17
U 17
U 17
U 17
U 17
U 17
U 17
U 17
U 17
U 17
U 17
U 17
U 17
U 17
U 17
U 17
U 19
U 19
U 19
U 19
U 19
U 19
U 19
U 19
U 19
U 19
U 19
U 19
U 19
U 19
U 19
U 19
U 19
U 19
U 19
U 19
U 19
U 19
U 19
U 19
U 19
U 19
U 19
U 19
U 19
U 19
U 19
U 19

Javelin Throw
4X100 M
Discus Throw
Shot Putt
Long Jump
High Jump
100 M Hur
800 M
200M
4X200 M
4X100 M
400 M
Discuss Throw
Shot Putt
Long Jump
High Jump
100 M Hur
400 M
200 M
100 M
4X200 M
100 M
High Jump
400 M
Short Putt
Discus Throw
Javelin Throw
4X100 M
4X400 M
Triple Jump
Pole Vault
High Jump
100 M
200 M
200 M
200 M
Long Jump
100 M
110 m. Hur.
100 M
800 M
1500 M
3000 M
100 M
200 M
400 M Hur
400 M
800 M
4X200 M
4X100 M
Javelin Throw
Discus Throw
Shot Putt
Triple Jump
Long Jump
100 M
High Jump
100 M Hur
110 M Hur
Pole Vault
High Jump
1500 M
5000 M
4X200 M
4X100 M
Javelin Throw
800 M
Shot Putt
100 M
100 M Hur
1500 M
400 M
200 M
100 M
100 M
Discus Throw

37.70
45.1
47.64
14.66
6.59
1.83
14.2
2:03.2
23.2
1:36.2
51.1
52.0
32.16
10.43
5.61
1.54
16.7
61.1
26.4
12.8
1:49.0
11.3
1.85
50.7
14.60
52.46
59.70
45.1
3:31.0
14.17
3.45
1.85
--
11.2
--
22.9
6.81
11.2
14.8
11.2
1:59.1
4:13.2
9:23.7
11.2
21.7
54.9
48.8
1:54.4
3:24.9
43.3
56.66
46.36
15.06
14.97
7.22
10.9
1.91
16.1
14.6
3.60
5.77
4:05.0
15:43
1:48.0
50.9
37.34
2:19.5
11.62
10.9
16.1
4:47.9
57.9
24.1
11.7
10.9
36.20

V. Sanjeewani Thamel
--
Anurudda Senanayake
G Vansandon
Amila Karunaratne
Priyamal Dias
U.R Attigala
Madawa Senarathna
N.S Abeysekara
--
--
N.S Abeysekara
Subashini Vitharana
Subashini Vitharana
Anoma Sooriyaarachchi
Gayesha Ranasinghe
P. Niluka Gamhewa
Sagari Gunasekara
Shamali De Silva
Shamali De Silva
--
Amal Prabath
Nishantha Karunaratne
Chaminda Kumara
Noel Stave
Nishantha Herginas
P.C.J. Fernando
--
--
W.P.M.M. Abeysekara
P.P.S. Saparamadu
Deepal Weerasuriya
C.N. Rajamony
Chaminda Kumara
Amal Prabath
Premasiri Ratnayake
Vedapriya Perera
Chaminda Kumara
S.T Gunasekara
Faiz Ismail
Niel Perera
R. A. V. R. K. Ranamuka
W. G. C. J. R. Abeyratne
Omar Ilham
Premasiri Ratnayake
S.T. Gunasekara
V. Ratna Kumara
V. Ratna Kumara
--
--
Vipula Chandrasiri
K,D. Amila Mohan
H.R.C. De Silva
Chandimal Niroshan
R.K. Gayan Chandika
D.T. Ariyaratne
U.S.J. Rajapaksha
Kamalini Algama
Mahesh Perera
Nishantha S. Fernando
Anusha Kariyawasam
Ashoka Senaratne
Sumith Jayantha
--
--
A. Deepika Rodrigo
R.P.U. Kanchanamala
A. Deepika Rodrigo
Premasiri Ratnayake
M.G. Nayanthi Kumari
R.P.U. Kanchanamala
Pushpa Nandika Perera
K.V. Damayanthi Dharsha
K.V. Damayanthi Dharsha
Sunil B. Gunawardana
L. Saluja Karawita

Holy Family Convent, Wennappuwa
Josph Vaz College, Wennappuwa
Maliyadeva College
St. Joseph's College
St Sebastian College, Kandana
Maris Stella College, Negombo
Trinity College, Kandy
Ananda College
Dharmashoka College
St. Josph's College
Good Shephard Convent, Colombo
Dharmashoka College
Ladies College, Colombo
Ladies College, Colombo
Southland Balika Vidyalaya, Galle
Sirimavo Bandaranayake BV
Maliyadeva Model School, Kurunegala
Panadura Balika Vidyalaya
Good Shephard Convent, Colombo
Good Shephard Convent, Colombo
Good Shephard Convent, Colombo
Ananda Sastralaya, Koote
St. Peter's College
Ananda College
St. Josph's College
St Sebastian College, Kandana
Joseph Vaz College, Wennappuwa
Joseph Vaz College, Wennapuwa
Joseph Vaz College, Wennappuwa
Royal College
St. Sebastian College, Kandana
Ananda College
St. Thomas College
Ananda College
Ananda Sastralaya, Kotte
Mahiyanganaya MMV
Ananda College
Ananda College
St. Thomas College
Isipathana Vidyalaya
St. Peter's College
St. Anne's College, Kurunegala
A. Ratnayake MMV, Menikhinna
St. Peter's College
Mahiyanganaya MMV
St. Thomas College
Dhammissara MMV, Nattandiya
Dhammissara MMV, Nattandiya
Joseph Vaz College, Wennappuwa
St. Peter's College
Joseph Vaz College, Wennappuwa
St. Sebastian College, Kandana
St. Thomas College
Christ Church College, Baddegama
Harishchandra MMV, Negombo
Rahula Vidyalaya, Matara
Ibbagamuwa MMV
Bishops College, Colombo
St. Peter's College
St. Sebastian College, Kandana
Yasodara Balika Vidyalaya, Colombo
Dharmasoka Vidyalaya, Bandarawela
Ananda Sastralaya, Kotte
Holy Family Convent, Wennappuwa
Holy Family Convent, Colombo
Anuradhapura MMV
St. Joseph Balika Vidyalaya, Nugegoda
Anuradhapura MMV
Mahiyanganaya MMV
Holy Family Convent, Colombo
St. Joseph Balika Vidyalaya, Nugegoda
Holy Family Convent, Wennapuwa
Ladies College, Colombo
Ladies College, Colombo
St. Mary's College, Chilaw
CWW Kannangara MMV, Matugama

1988
1995
1992
1995
1995
1995
1992
1992
1995
1995
1995
1995
1987
1987
1995
1995
1992
1987
1995
1995
1995
1992
1994
1994
1994
1992
1991
1991
1991
1993
1988
1992
1998
1994
1993
1992
1971
1994
1991
1968
1988
1995
1995
1995
1994
1993
1993
1993
1995
1992
1987
1995
1960
1991
1994
1994
1995
1992
1992
1994
1989
1987
1987
1995
1993
1982
1992
1982
1994
1993
1992
1991
1992
1992
1968
1995


Source - sportsministry.gov.lk      

www.kaputa.com 2003 / 2004

BACK ::